Newsletter subscribe

Kâinat muazzam bir nizama sahiptir. Kâinatta var olan bu nizamın tesadüfen oluştuğuna inananlar vardır.

Biz Müslümanlar kâinatın sonsuz kemal sahibi Allah tarafından yaratıldığına inanıyoruz.

Allah(c.c) biz insanı yaratılmışların en şereflisi olarak yaratmıştır.

İnsan; iyiyi, güzeli, faydalıyı, adaleti, doğruyu seçip; kötüyü, çirkini, zararlıyı, zulmü, yanlışı ortadan kaldırmaya çalışan canlı bir varlıktır.

Bu tanımı ile insan; yeryüzünde bütün insanlığın huzuru ve saadeti için var gücünü kullanarak çalışmak sorumluluğunu taşımaktadır insanın bu sorumluluğu fıtridir, o yeryüzünde yaratıcısının halifesidir.

Vakıflar İslam tarihi boyunca insanların maddi ve manevi varlıklarının insanlığın ve bütün canlıların hayrına sarfının aracı olmuşlardır.

Öğretmenler Vakfı bu inanç istikametinde kendisini manalandırmış, milletimizin en etkin kesimi olan, eğitim ve öğretim kadrosu Öğretmen ve Öğretim görevlilerinin maddi ve manevi imkanlarını bütünleştirerek ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, gençlerimizin bütün insanlığa örnek nesiller olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak, varlıklı hayırsever insanlarımızın kaynakları ile eğitim elemanlarının bilgi ve tecrübelerini buluşturarak hayra vesile olmak için yola çıkmıştır.

 

Bugün dünya olaylarının seyrine baktığımızda birtakım uluslararası faaliyet gösteren vakıfların ne kadar etkili olduğunu, neler başardığını ibretle izlemekteyiz.

Dünyada tesadüfen gerçekleşen tek bir olay göstermek mümkün değildir; bütün olaylar bir planın ve planlayıcının etkisiyle gerçekleşmektedir. Hayır da şer de ancak birtakım planlı gayretler sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde Sevginin, Huzurun, Barışın, Kardeşliğin, Hak ve Özgürlüklerin, Adaletin, Gerçek Hak Anlayışının, Refahın ve Kalkınmanın, İzzetle yaşamanın, Saygınlığın olmasını istiyorsak ülkesini seven milli şuur sahibi maneviyatçı insanlar olarak üzerimize düşen görevleri bu görevi yapanlarla birlikte uyum içersinde yapmak zorundayız.

Rabb'imiz Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: "İyilik ve (Allah'ın yasaklamalarından) sakınma üzerinde yardımlasın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın...* (Maide: 2)

Peygamberimiz bir hadislerinde bizlere şöyle buyurmaktadır “İnsanlar Allah’ın kullarıdır. O’na en yakın olan O’nun kullarına en faydalı olanlarıdır.”(Müslim)

Allah'ın hepimize verdiği fark getirerek insanlığın dünya ve âhiret saadeti için hizmete dönüştürelim.

İsmail Hakkı AKKİRAZ

Genel Başkan